نویسنده: رئیس دفتر |
یکشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
اطلاعیهآخرین مطالب

» اطلاعیه 1986......... انبار گردانی پایان سال 1393 .......... ( یکشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ )
» شرکت کارت اعتباری ایران کیش دفتر فارس ( جمعه ۱۳۹۱/۱۱/۲۷ )
» اطلاعیه 2015 انبار گردانی پایان سال و حضور در دفتر پرسنل ( سه شنبه ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ )
» اطلاعیه 2014 ثبت نام افراد تحت تکفل جهت بیمه تامین اجتماعی ( سه شنبه ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ )
» اطلاعیه2013:تعیین تکلیف سیم کارتهای تحویلی به پشتیبان ( سه شنبه ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ )
» اطلاعیه 2012 صفر کردن کدهای باز ودستگاه در اختیار ( دوشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ )
» اطلاعیه 2012 . تعویض دستگاه و انجام تراکنش 1030 ( دوشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ )
» اطلاعیه 2011-آخرین نسخه نرم افزار پایانه های فروش به همراه توضیحات ( دوشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ )
» اطلاعیه 2010-فایل سریال تکراری pm>>>>فـــــــــــــــــــورس ( دوشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ )
» اطلاعیه 2009 حضور در دفتر پشتبانها شیراز ( دوشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ )
» اطلاعیه 2008 ارسال گزارش کال ( یکشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ )
» اطلاعیه 2007 تحویل رول کاغذ برای pm 95/1 ( شنبه ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ )


صفحات سایت

آرشیو
لینکستان
تگ های سایت
لینکدونی