نویسنده: رئیس دفتر |
جمعه 1391/11/27 |

شرکت کارت اعتباری ایران کیش - دفتر فارسآخرین مطالب

» شرکت کارت اعتباری ایران کیش دفتر فارس ( جمعه 1391/11/27 )
» اطلاعیه 1674-کالسنتر روز شنبه 93،08،03 ( پنجشنبه 1393/08/01 )
» اطلاعیه 1673- باقیمانده و درصد تا تاریخ 93،07،29 ( چهارشنبه 1393/07/30 )
» اطلاعیه 1672-پایانه هایی که پشتیبان بعنوان نقل مکان اعلام می نماید ( چهارشنبه 1393/07/30 )
» اطلاعیه 1671-ثبت انصرافی ها و پایانه هایی که امکان گرفتن 1010 ندارد ( چهارشنبه 1393/07/30 )
» پشتیبانی عصر چهار شنبه 930730 ( چهارشنبه 1393/07/30 )
» اطلاعیه1670(((((((((((((((((( بسیار مهم))))))))))))))))))))) مشکوک به نصب ( چهارشنبه 1393/07/30 )
» اطلاعیه1670(((((((((((((((((( بسیار مهم))))))))))))))))))))) مشکوک به نصب ( چهارشنبه 1393/07/30 )
» اطلاعیه 1669- باقیمانده ودرصد تا 930728 ( سه شنبه 1393/07/29 )
» پشتیبانی عصر سه شنبه 930729 ( سه شنبه 1393/07/29 )
» اطلاعیه 1668 الحاقیه موارد جدید پشتیبانی ( دوشنبه 1393/07/28 )
» اطلاعیه 1667-باقیمانده تا 27-07-93 ( دوشنبه 1393/07/28 )


صفحات سایت